Adam Rzepecki, współzałożyciel i członek grupy Łódź Kaliska.
Strona zawiera dokumentację jego indywidualnej aktywności twórczej od roku 1979


Adam Rzepecki, co-founder and member of artistic group Łódź Kaliska.
This site contains the documentation of his individual art activities since 1979.


 starosti starosti    novosti novosti

all media & © 1979 - 2008 Adam Rzepecki