Hasła i krzyki artystyczne

do Next image


Od dzisiaj udaję artystę


Plener w Osiekach / 1981