Hasła i krzyki artystyczne

Last image HASŁA I KRZYKI Next image


bezkarnie.jpg


Akcja "Moja nieobecność w sztuce"
"Strych" / Łódź / 1 lipca 1983